บุคลากร


บัญชาการมหาลัยสูงสุด

ผู้บัญชาการสูงสุด
ผบช ดอกเตอร์ กัปตัน

รองผู้บัญชาการฝ่ายบริหาร
รผบ ดอกเตอร์ สุปสรรค

รองผู้บัญชาการฝ่ายกฎระเบียบ
รผบ ปาปิยอง

รองผู้บัญชาการฝ่ายการเงิน

 

คณะกรรมการดูแลกฎระเบียบมหาลัยและนักศึกษา

ควบคุมโดย
รผบ ปาปิยอง

หัวหน้าคณะ
รุ่นพี่บูมบ็อกซ์