สายการเรียน


มหาลัยบัดจริการ์มีสายเรียนให้เลือกมากมาย กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FacSelect_BusAd 
สายบริหาร

FacSelect_ComArt 
สายนิเทศ

FacSelect_Med 
สายแพทย์

FacSelect_Tech 
สายเทคโน

FacSelect_FineArts 
สายศิลป์

FacSelect_Teach 
สายศึกษา

FacSelect_ArchTec 
สายสถาปัตย์

FacSelect_Engine 
สายวิศวะ

FacSelect_Sci 
สายวิทย์

FacSelect_Laws 
สายกฏหมาย

FacSelect_Acct 
สายบัญชี

FacSelect_Tour 
สายท่องเที่ยว

FacSelect_Econ 
สายเศรษฐกิจ

FacSelect_Vet 
สายสัตวะ

FacSelect_Arts 
สายอักษร