สายกฏหมาย


Fac_Laws_Feature

เกี่ยวกับสายกฏหมาย

ศึกษาทฤษฎีและหลักกฏเกณฑ์ความประพฤติของผู้คนในสังคม หรือที่เรียกกันว่ากฏหมาย ให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยความยุติธรรม รวมทั้งฝึกฝนการโต้เถียงอย่างมีหลักการและด้วยเหตุผล เพิ่มคุณสมบัติในการเขียนให้ถูกต้องชัดเจน ให้มีระเบียบและเข้าใจง่าย ไม่มีลํ้าลึกคึกใน ล่อเหลี่ยมหลอมแหลม มั่วซั่วเรื่อยเปื่อยไหลไปตามนํ้า แบบที่คุณกำลังอ่านอยู่ตอนนี้

 

สีประจำสาย

แดงเข้ม-เหลือง

 

รูปภาพ

FacSelect_Laws