สายท่องเที่ยว


Fac_Tour_Feature

เกี่ยวกับสายท่องเที่ยว

ศึกษาธุรกิจของการท่องเที่ยว ฝึกการบริการคนแปลกหน้า ฝึกความอดทน (มันเหนื่อย) อดกลั้น (แขกกวนๆ) และอดออม ()

 

สีประจำสาย

นํ้าเงิน-เขียว

 

ดูรูป

FacSelect_Tour