สายนิเทศ


Fac_ComArt_Feature

เกี่ยวกับสายนิเทศ

เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะของการสื่อสาร ใช้เทคนิควิชาการของการสื่อสารให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พูดจาคมชัดไม่ให้คนงง สื่อสารด้วยท่าทางที่มีความหมาย ไม่ทำให้คนอื่นคิดว่าเราผิดปกติ รวมทั้งพัฒนาการสื่อสารเพื่อไม่ทำให้ตนเองสับสน ยกตัวอย่างเช่น การพูดเองไม่เออเอง เป็นต้น

 

สีประจำสาย

แดงเข้ม-ชมพู

 

รูปภาพ

FacSelect_ComArt