สายวิทย์


Fac_Sci_Feature

เกี่ยวกับสายวิทย์

เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต หรือเคยมีแล้วไม่มี แล้วนำความรู้ที่ได้มาแก้ไขปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหา ก็สามารถนำมาสร้างปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เราสร้างมาได้อย่างถูกต้อง

 

สีประจำสาย

แดง-เขียว

 

รูปภาพ

FacSelect_Sci