สายวิศวะ


Fac_Engine_Feature

เกี่ยวกับสายวิศวะ

เรียนรู้การนำหลักการทางวิทยาศาตร์ควบกับการออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยมีจุดประสงค์หลักคือจะได้ไม่ต้องทำอะไรเองอีกต่อไป มีอะไรก็ให้หุ่นยนต์มันทำซะหมดเรื่อง

 

สีประจำสาย

แดงเข้ม-ขาว

 

รูปภาพ

FacSelect_Engine