สายศิลป์


Fac_FineArts_Feature

เกี่ยวกับสายศิลป์

เพื่อส่งเสริมคนมีจิตนาการสูง เรียนรู้การใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การวาดรูป พริ้น พิมพ์ ปั้น เต้น กระโดด ตีลังกา ตีถัง หม้อแกง หรือ หม้ออื่นๆที่ขนมาจากบ้าน รวมทั้งศึกษาและเข้าใจถึงความเป็นศิลป์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถอธิบายสิ่งของหรืออะไรก็ตามให้มีความหมายที่ลึกซึ้งได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครถามก็เถอะ

 

สีประจำสาย

ขาว-ม่วง

 

รูปภาพ