สายศึกษา


Fac_Teach_Feature

เกี่ยวกับสายศึกษา

-เป็นการเรียนเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งการฝึกฝนให้ตนเอง ให้เก่งขึ้น ฉลาดขึ้น และมีไหวพริบที่ดี จะได้ไม่ถูกเด็กหลอก รวมทั้งนำเสนอวิชาการใหม่ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เทรนด์เก๋ๆและคำพูดเท่ๆของเด็กสมัยนี้ ที่ควรรู้ไว้สำหรับการเป็นผู้สูงอายุที่มีความรู้ยุคใหม่

 

สีประจำสาย

ส้ม-นํ้าเงิน

 

รูปภาพ

FacSelect_Teach