สายเศรษฐกิจ


Fac_Econ_Feature

เกี่ยวกับสายเศรษฐกิจ

คือการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสังคม และเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ ทำความเข้าใจกับตัวเลขที่เห็นเป็นตัววิ่งไปมาอยู่หน้าจอข่าวในทีวี นำมันมาบวกลบคูณหารให้เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และคาดเดา โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มตัวเลขในบัณชีธนาคารของผู้วิเคราะห์

 

สีประจำสาย

ทอง-เขียว

 

รูปภาพ

FacSelect_Econ