สายแพทย์


Fac_Med_Feature

เกี่ยวกับสายแพทย์

เป็นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ดูแลรักษาโรคหรือการเจ็บป่วยต่างๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าโรคหัวใจนั้นจะเกิดขึ้นโดยไขมันอุดตันหรือเพราะแฟนทิ้ง ก็สามารถใช้ความรู้และทักษะแยกแยะความแตกต่างและแก้ปัญหาสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เพราะถ้าแฟนทิ้งแล้วให้ผ่าตัด มันคงไม่ใช่

 

สีประจำสาย

ขาว-เขียว

 

รูปภาพ

FacSelect_Med